Sociální podnik

Společnost KRYSTOMA, s.r.o. se hlásí k principům sociálního podnikání a je provozována jako sociální podnik.

 • zaměstnává minimálně 30 % zaměstnanců (z celkového počtu
  pracovníků) z cílové skupiny, tj. ze skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených
  sociálním vyloučením (tzn. osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí ohrožení
  sociálně patologickými jevy, osoby dlouhodobě nezaměstnané, fyzické osoby do 25-ti let věku bez
  kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, fyzické osoby starší 50-ti let apod.) podporuje
  jejich sociální začleňování do společnosti
 • vedení společnosti dodržuje v pracovním týmu demokratické principy rozhodování zejména
  tím, že všechny pracovníky zve na pravidelné týmové porady, kde mají možnost
  vyjadřovat se k činnosti společnosti
 • případný zisk bude použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně
  prospěšných cílů, přičemž každoroční zisk z hospodářských výsledků společnosti bude alespoň z
  51% reinvestován zpět do sociálního podniku, tj. do rozvoje svých
  služeb a zvyšování jejich kvality, zejména budou tyto finanční prostředky využívány pro pořízení
  strojů a zařízení, z menší části pak pro zvyšování kvalifikace pracovníků
 • sociální podnik je orientován lokálně/regionálně, tzn. do veškerých výběrových řízení jsou
  zařazovány místní firmy a podnikatelé, za účelem místního rozvoje bude společnost
  upřednostňovat místní zdroje a tím bude podporovat ideu společenské odpovědnosti při řešení
  místních potřeb. Společnost jako sociální podnik otevřeně prezentuje své cíle a záměry, principy svého podnikání a šíří tak myšlenku sociálního kapitálu a sociální ekonomiky v povědomí společnosti.